大通金融外汇交易平台
  • UK:+44 20 3670 9795HK:+852 5808 0589 Rachunek rzeczywisty Rachunek demo
  • Menu
IB Live Demo
 

Expert Advisors

  • Narzędzia Expert Advisors (EA) można integrować z dowolną platformą MT$4 oferowaną przez grupę MultiBank bez ograniczeń, w celu realizacji zautomatyzowanych transakcji i składania zamówień w dowolnym momencie.
  • Narzędzia EA pozwalają naszym inwestorom na monitorowanie wszelkich wskaźników, w tym poziomów wsparcia i oporu, za pośrednictwem wyszukanego środowiska handlowego, dla wielu różnych okresów i w ten sposób umożliwiają im maksymalizację zysków.
 

Konfiguracja

Przed załadowaniem narzędzia EA na platformie MetaTrader 4 należy pobrać system EA na komputer lub wirtualny serwer prywatny (VPS). W przypadku planowanej obsługi narzędzia EA na wirtualnym serwerze prywatnym (VPS), dla celów zwiększonego bezpieczeństwa, należy wykonać wszystkie opisane niżej kroki podczas LOGOWANIA na serwer VPS. Niezależnie od tego, czy narzędzie EA jest pobierane z konta na poczcie elektronicznej lub strony internetowej, dobrym pomysłem jest utworzenie odrębnego folderu na pulpicie w celu ułatwienia dostępu do narzędzia EA. W związku z powyższym, należy utworzyć odrębny folder w systemie Windows Explorer na komputerze lub na serwerze VPS. Teraz należy zapisać narzędzie EA w odpowiednim folderze. Kliknij dwukrotnie przyciskiem myszy, by pobrać narzędzie EA lub otwórz załącznik (w przypadku wiadomości e-mail), by wyświetlić odpowiednie okno. Po pobraniu narzędzia EA otwórz nowy folder EA, który zaznaczyłeś w celu zapisania w nim pliku. Wszystkie pobrane narzędzia EA powinny być widoczne po otwarciu nowego folderu Expert Advisor w systemie Windows Explorer.

Ładowanie narzędzia EA na platformie MetaTrader 4

Przed wykonanie poniższych kroków należy zamknąć platformę MetaTrader 4. W celu pobrania narzędzia EA na platformę MetaTrader 4 należy przenieść plik do folderu EA w zakładce „MetaTrader 4“ w katalogu z plikami programowymi. Niżej prezentujemy ten proces krok po kroku. Dostęp do folderu można uzyskać, wykonując następujące polecenia: Kliknij przycisk „Menu startowe“ w lewym dolnym rogu na pulpicie komputera lub serwera VPS. Kliknij przycisk „Wszystkie programy“ w menu startowym, by wyświetlić listę wszystkich programów pobranych na komputer lub serwer VPS. Zaznacz plik programowy „MetaTrader 4“, by wyświetlić jego zawartość. Otwórz folder o nazwie „Experts“. UWAGA: W przypadku niewyświetlania folderu zaznacz folder „Logi“, by uzyskać dostęp do folderu „Experts“. W folderze „Experts“ na platformie MT4 otwórz folder zlokalizowany na pulpicie i ponownie otwórz folder, w którym zostało zapisane narzędzie Expert Advisor i umieść je obok siebie. Dostęp do narzędzia Expert Advisor pobranego do folderu „Experts“ w pliku programowym MetaTrader 4 można uzyskać na dwa sposoby: Przeciągnij i upuść narzędzie EA w części głównej folderu „Experts“. (Należy pamiętać, że spowoduje to przeniesienia narzędzia EA i usunięcie jego kopii z utworzonego folderu.) Można również kliknąć nowe narzędzia EA i wybrać przycisk „Kopiuj“, a następnie kliknąć pole w folderze „Experts“ i prawym przyciskiem myszy kliknąć „Wklej“. UWAGA: Jeżeli system Windows wyświetla wyskakujące okienka podczas przeciągania i upuszczania ikonki, wystarczy kliknąć przycisk „Kontynuuj“, zamknąć oba folderu i otworzyć oprogramowanie platformy MetaTrader 4. Po wykonaniu opisanych wyżej kroków, nowe narzędzie EA zostanie załadowane na platformę MT4. By skonfigurować działanie narzędzia EA, należy skorzystać z poniższych wskazówek (Część 3). Aktualizacja narzędzia EA będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem określonym podczas ładowania. Jedną z kwestii, na które należy zwrócić uwagę, że przed załadowaniem narzędzia EA umożliwiającego handel w czasie rzeczywistym, należy zaktualizować dane wyświetlane na wykresach. Narzędzie Expert Advisor zwykle generują sygnały wejścia i wyjścia w oparciu o dane historyczne wyświetlane na wykresach (należy pamiętać, że dane historyczne nigdy nie wskazują przyszłych cen). Należy jednak upewnić się, że dane historyczne są aktualizowane na wykresie przed dodanie do niego narzędzia EA dla danej pary walutowej, zlecenia dla której mają być realizowane poprzez kliknięcie na wykresie czasowym. Na ekranie będzie przez kilka sekund wyświetlana informacja o oczekiwaniu na aktualizację, a następnie wykres uaktualni się i będzie możliwe dodanie narzędzia EA. APPLYING THE EA TO YOUR TRADING Individual IB

 

Stosowanie narzędzi EA w handlu

Narzędzie Expert Advisor powinno być teraz widoczne w oknie „Nawigator“ w lewym dolnym rogu platformy MetaTrader 4, jak pokazano niżej (Rysunek 1): Zaznacz narzędzie EA załadowane na platformę MT4 i przeciągnij je na pole wykresu danej pary walutowej, dla której ma działać. Po wyświetleniu poniższego okna należy zaznaczyć przycisk „Zezwól na handel na żywo“ przez kliknięciem „OK“, by włączyć automatyczną realizację transakcji.

 

 

Aktywacja i dezaktywacja systemów EA w handlu Forex

Narzędzie EA zostało już przydzielone do danej pary walutowej wyświetlanej na wykresie, ale nie może jeszcze zlecać transakcji. W celu aktywacji narzędzia EA należy kliknąć przycisk „Expert Advisor“ znajdujący się w środkowej części u góry platformy. Zmiana koloru ikony na zielony oznacza aktywację narzędzia EA, a czerwony jego dezaktywację. Patrz obrazek niżej (Rysunek 2):

Istnieje możliwość dodania drugiego narzędzia EA do danego wykresu. Do różnych par walutowych można dodać kilka różnych robotów, działających nawet w ramach tej samej pary; o ile użytkownik postępuje zgodnie z poniższymi procedurami. Po wykonaniu wszystkich kroków określonych w poprzedniej instrukcji dotyczącej ładowania narzędzia EA na wykresie, narzędzie EA powinno działać. By załadować drugie narzędzie EA, należy w pierwszej kolejności otworzyć drugie okno wykresu. Należy pamiętać, że nie można aktywować kilku systemów EA jednocześnie na tym samym wykresie. Drugi wykres można otworzyć, klikając wybraną parę walutową i przeciągając ją na okno wykresu. W dolnej części okna wykresu powinny być widoczne dwie zakładki wskazujące dwie pary walutowe zaznaczone do podglądu. Wizualna prezentacja tego kroku znajduje się poniżej.

By wyświetlić oba wykresy jednocześnie, wystarczy zmniejszyć ich wymiary i dopasować tak, aby były widoczne w jednym oknie wykresu. Patrz przykład poniżej (Rysunek 3):

 

 

 

Ponieważ pierwsze narzędzie EA powinno działać już w ramach początkowego wykresu (zgodnie z powyższym opisem), wystarczy teraz załadować drugie narzędzie EA. W tym celu, wystarczy kliknąć narzędzie EA w oknie „Nawigator“ i przeciągnąć je na pole nowego wykresu. Należy wykonać ten krok w taki sam sposób, jak podczas ładowania pierwszego robota. Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko. We wspólnej zakładce należy zaznaczyć opcję „Zezwól na handel na żywo“. Po zaznaczeniu tej opcji należy kliknąć zakładkę wprowadzania, by wyświetlić różne dane wejściowe dotyczące danego narzędzia EA.

Należy upewnić się, że wszystkie dane wejściowe są zgodne z optymalnymi wymogami określonymi przez twórcę narzędzia EA. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że każde narzędzie EA posiada magiczną liczbę, która znajduje się w sekcji danych wyjściowych w polu „MAGICNUM“. Należy upewnić się, że magiczne liczby określone dla każdego z narzędzi EA różnią się od siebie. W przeciwnym wypadku, narzędzia EA nie będą działać prawidłowo. Klikając pole magicznej liczby, można nadpisać aktualnie określony numer. Po umieszczeniu narzędzia EA na wykresie i zweryfikowaniu poprawności wszystkich danych wejściowych, kliknij przycisk „OK“.

W prawym górnym rogu okna wykresu wyświetli się nazwa narzędzia EA, jak pokazano na Rysunku 4. Jeśli pojawi się informacja o nieprawidłowościach, oznacza to, że dane wejściowe nie zostały wprowadzono prawidłowo, co można naprawić poprzez kliknięcie tej informacji. W tym momencie kilka systemów EA powinno działać na różnych wykresach. Opisane kroki można wykonać ponownie, by załadować więcej narzędzi EA na dowolną liczbę wykresów. Wiele systemów EA został już skonfigurowanych!

array(9) { ["success"]=> bool(false) ["error"]=> NULL ["countries"]=> array(193) { [0]=> string(11) "Afghanistan" [1]=> string(7) "Albania" [2]=> string(7) "Algeria" [3]=> string(7) "Andorra" [4]=> string(6) "Angola" [5]=> string(19) "Antigua and Barbuda" [6]=> string(9) "Argentina" [7]=> string(7) "Armenia" [8]=> string(9) "Australia" [9]=> string(7) "Austria" [10]=> string(10) "Azerbaijan" [11]=> string(7) "Bahamas" [12]=> string(7) "Bahrain" [13]=> string(10) "Bangladesh" [14]=> string(8) "Barbados" [15]=> string(7) "Belarus" [16]=> string(7) "Belgium" [17]=> string(6) "Belize" [18]=> string(5) "Benin" [19]=> string(6) "Bhutan" [20]=> string(7) "Bolivia" [21]=> string(22) "Bosnia and Herzegovina" [22]=> string(8) "Botswana" [23]=> string(6) "Brazil" [24]=> string(6) "Brunei" [25]=> string(8) "Bulgaria" [26]=> string(12) "Burkina Faso" [27]=> string(7) "Burundi" [28]=> string(8) "Cambodia" [29]=> string(8) "Cameroon" [30]=> string(6) "Canada" [31]=> string(10) "Cape Verde" [32]=> string(24) "Central African Republic" [33]=> string(4) "Chad" [34]=> string(5) "Chile" [35]=> string(5) "China" [36]=> string(7) "Colombi" [37]=> string(7) "Comoros" [38]=> string(19) "Congo (Brazzaville)" [39]=> string(5) "Congo" [40]=> string(10) "Costa Rica" [41]=> string(13) "Cote d'Ivoire" [42]=> string(7) "Croatia" [43]=> string(4) "Cuba" [44]=> string(6) "Cyprus" [45]=> string(14) "Czech Republic" [46]=> string(7) "Denmark" [47]=> string(8) "Djibouti" [48]=> string(8) "Dominica" [49]=> string(18) "Dominican Republic" [50]=> string(24) "East Timor (Timor Timur)" [51]=> string(7) "Ecuador" [52]=> string(5) "Egypt" [53]=> string(11) "El Salvador" [54]=> string(17) "Equatorial Guinea" [55]=> string(7) "Eritrea" [56]=> string(7) "Estonia" [57]=> string(8) "Ethiopia" [58]=> string(4) "Fiji" [59]=> string(7) "Finland" [60]=> string(6) "France" [61]=> string(5) "Gabon" [62]=> string(11) "Gambia, The" [63]=> string(7) "Georgia" [64]=> string(7) "Germany" [65]=> string(5) "Ghana" [66]=> string(6) "Greece" [67]=> string(7) "Grenada" [68]=> string(9) "Guatemala" [69]=> string(6) "Guinea" [70]=> string(13) "Guinea-Bissau" [71]=> string(6) "Guyana" [72]=> string(5) "Haiti" [73]=> string(8) "Honduras" [74]=> string(7) "Hungary" [75]=> string(7) "Iceland" [76]=> string(5) "India" [77]=> string(9) "Indonesia" [78]=> string(4) "Iran" [79]=> string(4) "Iraq" [80]=> string(7) "Ireland" [81]=> string(6) "Israel" [82]=> string(5) "Italy" [83]=> string(7) "Jamaica" [84]=> string(5) "Japan" [85]=> string(6) "Jordan" [86]=> string(10) "Kazakhstan" [87]=> string(5) "Kenya" [88]=> string(8) "Kiribati" [89]=> string(12) "Korea, North" [90]=> string(7) "Lebanon" [91]=> string(12) "Korea, South" [92]=> string(6) "Kuwait" [93]=> string(10) "Kyrgyzstan" [94]=> string(4) "Laos" [95]=> string(6) "Latvia" [96]=> string(7) "Lesotho" [97]=> string(7) "Liberia" [98]=> string(5) "Libya" [99]=> string(13) "Liechtenstein" [100]=> string(9) "Lithuania" [101]=> string(10) "Luxembourg" [102]=> string(9) "Macedonia" [103]=> string(10) "Madagascar" [104]=> string(6) "Malawi" [105]=> string(8) "Malaysia" [106]=> string(8) "Maldives" [107]=> string(4) "Mali" [108]=> string(5) "Malta" [109]=> string(16) "Marshall Islands" [110]=> string(10) "Mauritania" [111]=> string(9) "Mauritius" [112]=> string(6) "Mexico" [113]=> string(10) "Micronesia" [114]=> string(7) "Moldova" [115]=> string(6) "Monaco" [116]=> string(8) "Mongolia" [117]=> string(7) "Morocco" [118]=> string(10) "Mozambique" [119]=> string(7) "Myanmar" [120]=> string(7) "Namibia" [121]=> string(5) "Nauru" [122]=> string(5) "Nepal" [123]=> string(11) "Netherlands" [124]=> string(11) "New Zealand" [125]=> string(9) "Nicaragua" [126]=> string(5) "Niger" [127]=> string(7) "Nigeria" [128]=> string(6) "Norway" [129]=> string(4) "Oman" [130]=> string(8) "Pakistan" [131]=> string(5) "Palau" [132]=> string(6) "Panama" [133]=> string(16) "Papua New Guinea" [134]=> string(8) "Paraguay" [135]=> string(4) "Peru" [136]=> string(11) "Philippines" [137]=> string(6) "Poland" [138]=> string(8) "Portugal" [139]=> string(5) "Qatar" [140]=> string(7) "Romania" [141]=> string(6) "Russia" [142]=> string(6) "Rwanda" [143]=> string(21) "Saint Kitts and Nevis" [144]=> string(11) "Saint Lucia" [145]=> string(13) "Saint Vincent" [146]=> string(5) "Samoa" [147]=> string(10) "San Marino" [148]=> string(21) "Sao Tome and Principe" [149]=> string(12) "Saudi Arabia" [150]=> string(7) "Senegal" [151]=> string(21) "Serbia and Montenegro" [152]=> string(10) "Seychelles" [153]=> string(12) "Sierra Leone" [154]=> string(9) "Singapore" [155]=> string(8) "Slovakia" [156]=> string(8) "Slovenia" [157]=> string(15) "Solomon Islands" [158]=> string(7) "Somalia" [159]=> string(12) "South Africa" [160]=> string(5) "Spain" [161]=> string(9) "Sri Lanka" [162]=> string(5) "Sudan" [163]=> string(8) "Suriname" [164]=> string(9) "Swaziland" [165]=> string(6) "Sweden" [166]=> string(11) "Switzerland" [167]=> string(5) "Syria" [168]=> string(6) "Taiwan" [169]=> string(10) "Tajikistan" [170]=> string(8) "Tanzania" [171]=> string(8) "Thailand" [172]=> string(4) "Togo" [173]=> string(5) "Tonga" [174]=> string(19) "Trinidad and Tobago" [175]=> string(7) "Tunisia" [176]=> string(6) "Turkey" [177]=> string(12) "Turkmenistan" [178]=> string(6) "Tuvalu" [179]=> string(6) "Uganda" [180]=> string(7) "Ukraine" [181]=> string(20) "United Arab Emirates" [182]=> string(14) "United Kingdom" [183]=> string(13) "United States" [184]=> string(7) "Uruguay" [185]=> string(10) "Uzbekistan" [186]=> string(7) "Vanuatu" [187]=> string(12) "Vatican City" [188]=> string(9) "Venezuela" [189]=> string(7) "Vietnam" [190]=> string(5) "Yemen" [191]=> string(6) "Zambia" [192]=> string(8) "Zimbabwe" } ["language"]=> array(7) { [1]=> string(7) "English" [2]=> string(14) "Русский" [3]=> string(8) "Español" [4]=> string(14) "العربية" [5]=> string(8) "Francais" [6]=> string(9) "日本话" [7]=> string(6) "中文" } ["sendto"]=> array(2) { [1]=> string(13) "IB Department" [2]=> string(16) "Customer Service" } ["videoconference"]=> array(4) { [1]=> string(18) "Introducing Broker" [2]=> string(11) "White Label" [3]=> string(15) "Senior Partners" [4]=> string(16) "Franchise Scheme" } ["subject"]=> array(6) { [1]=> string(15) "Technical Issue" [2]=> string(14) "Platform Issue" [3]=> string(11) "Trade Issue" [4]=> string(13) "Deposit Issue" [5]=> string(14) "Withdraw Issue" [6]=> string(5) "Other" } ["data"]=> NULL ["needsmscode"]=> bool(false) }